Strona główna

Projekt dofinansowany ze
środków Unii Europejskiej

Electric Cars PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Green Power System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Green Convert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Opracowanie prototypu wielofunkcyjnej stacji ładowania przewodowego i bezprzewodowego wyposażonej w magazyn energii, zapewniającej kompensację mocy biernej, harmonicznych oraz odbiór energii elektrycznej magazynowanej w pojeździe”.  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” („INNOMOTO”), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu ma na celu opracowanie prototypu oraz przeprowadzenie testów produktu finalnego projektu - innowacyjnej wielofunkcyjnej stacji ładowania przewodowego i bezprzewodowego oraz przygotowanie do jej komercjalizacji przez pozyskanie niezbędnych certyfikatów. Innowacyjność produktu finalnego opiera się o 4 składowe: możliwość ładowania bezstykowego pojazdów, brak negatywnego oddziaływania na sieć napięciem impulsowym, możliwość kompensacji mocy biernej oraz posadowienie stacji ładowania w dowolnej lokalizacji.

Opracowany model zapewni dodatkowo poprawę dbałości o stan środowiska naturalnego oraz możliwość zwiększenia pojemności sieci przesyłowej.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace rozwojowe. Ich celem będzie opracowanie koncepcji i prototypów: prostownika, konstrukcji stacji ładowania pojazdów elektrycznych i nadrzędnego układu sterowania oraz integracja kluczowych komponentów elektroenergetycznych finalnego produktu i dobór magazynu energii z nim współpracującego. Praceuwzględniają również wykonanie zintegrowanego modelu wielofunkcyjnej stacji ładowania, implementację płytki indukcyjnej w samochodzie testowym (KIA Soul będącego własnością spółki Green Convert Sp. z o.o.) oraz wybudowanie 2 stanowisk testowych w warunkach operacyjnych odzwierciedlających kluczowe obszary zastosowań, na których przeprowadzone zostaną testy i badania certyfikacyjne.

 

Wartość kosztów kwalifikowanych: 7 163 536.29  zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 298 121.78 zł

 
 
 
 
Electric Cars PL to spółka zajmująca się rozwojem technologii pojazdów niskoemisyjnych i automatycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz realizacją inwestycji na rynku nieruchomości magazynowych i przemysłowych.
 
Promujemy niskoemisyjny transport i technologie mobilności elektrycznej. Ponadto wspieramy budowę sieci terminali ładowania na terenie całego kraju, z uwagi na potrzebę zabezpieczenia możliwości ładowania pojazdów. Jest to kluczowa kwestia w rozwoju elektrycznej mobilności. Popularność pojazdów tego typu rośnie w miarę zwiększania możliwości codziennego ich użytkowania, do czego w znacznym stopniu przyczyniają się możliwości zapewnienia paliwa i serwisu dla takich pojazdów.
 
Gama naszych produktów obejmuje pojazdy fabrycznie produkowane jako bezemisyjne oraz samochody konwertowane. Posiadamy bogate doświadczenie w konwertowaniu aut spalinowych na elektryczne. Nasze usługi są dostępne dla użytkowników indywidualnych oraz firm posiadających flotę transportową. Konwersja pojazdów jest realizowana przy zastosowaniu najnowszych technologii, dzięki czemu sam proces jest wyjątkowo efektywny, a jego produkty końcowe - pojazdy przekonwertowane - cechują się bardzo wysokimi parametrami. Naszym celem jest również stworzenie sieci serwisów napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla pojazdów elektrycznych oraz punktów sprzedaży części zamiennych i akcesoriów do tych pojazdów.
 
Nieustannie pracujemy także nad realizacją projektów deweloperskich na rynku nieruchomości magazynowych i przemysłowych w Polsce. Dogodne położenie i szybko rozwijająca się infrastruktura sprawiają, że nieustannie wzrasta ilość inwestycji magazynowych o strategicznym znaczeniu dla większości regionów naszego kraju. Zasadność realizacji inwestycji w obszarze logistyki potwierdzają także prognozy dla tego sektora. Szacuje się, że w obecnej chwili zapotrzebowanie na polskim rynku kształtuje się na poziomie 1 mln mkw. gotowych powierzchni magazynowych.
Rynek usług logistycznych w Polsce szybko dostosowuje się do standardów europejskich i wymaga także specjalizacji magazynów. Rozwiązania, które były stosowane do tej pory, zastępujemy najnowszymi i najskuteczniejszymi technologiami. Nowoczesny magazyn pozwala zwiększyć elastyczność operacyjną, skraca czas realizacji zamówień, obniża wartość zapasów i koszty transportu. Zastosowanie nowych technologii w logistyce zwiększa efektywność zarządzania wszystkimi procesami.Kolejnym obszarem naszej działalności są innowacyjne technologie stosowane w energetyce. Prowadzimy prace badawczo-rozwojowe w tym zakresie, a następnie wykorzystujemy je w sposób praktyczny, dążąc do tworzenia nowatorskich rozwiązań oraz implementacji tych rozwiązań w projektach i docelowym rynku. Innowacja jest dla nas ciągłym procesem uczenia się, składającym się z kreatywnego myślenia i działania.
 
Dzięki współpracy z niezawodnymi partnerami, dysponujemy kompletną, w pełni profesjonalną platformą biznesową, organizacyjną, wykonawczą oraz finansową. W gronie naszych kontrahentów znajdują się wiodący na świecie producenci maszyn i urządzeń oraz integratorzy technologii oraz deweloperzy, którzy gwarantują perfekcyjną realizację naszych projektów inwestycyjnych pod względem jakościowym, terminowym, jak i finansowym.